Na czym to polega?

Bez względu na to, czy jesteś amatorem czy uprawiasz sport zawodowo, przygotowanie motoryczne Twojego aparatu ruchu przebiega ściśle według określonych zasad. Zanim rozpoczniemy odpowiednio ukierunkowane treningi przeprowadzimy odpowiednie testy:

  • diagnostyczne, które pozwolą nam określić czy znajdujesz się w grupie ryzyka kontuzji. Jeżeli tak, to rozpoczynamy pracę od zminimalizowania tego ryzyka,

  • sprawnościowe, oceniające Twój poziom wytrenowania, poziom prawidłowości fundamentalnych wzorców ruchowych i obecnego poziomu konkretnych cech motorycznych.

Nasz system treningowy nie tylko dopasowujemy do Twojego aktualnego stanu wytrenowania, posiadanych lub przebytych kontuzji, ale również do założeń i taktyki trenera głównego, prowadzącego zawodnika w konkretnej dyscyplinie sportowej. Integracja tych wszystkich mechanizmów pozwoli na osiąganie Twoich celów w sposób skuteczny i bezpieczny.

Ile to kosztuje?

  • 80zł

    Koszt pojedynczej sesji treningowej

  • 100zł

    Koszt przygotowania planu treningowego*

* cena obejmuje przeprowadzenie wywiadu, analizę specyfiki danej dyscypliny sportowej, analizę przeciwskazań, ocenę aktualnego etapu przygotowania motorycznego oraz zbudowanie właściwej strategii treningowej